Over ons

Tjerk Jan Haga en Paul Tijssen zijn oprichters van gedachte-spinsels.nl. Zij delen de gezamenlijke passie om veranderprocessen aan te bieden op een ludieke en eenvoudige werkzame manier, samen met een team van 15 trainers.

Tjerk Jan Haga (trainer)

Werkzaam als geregistreerd vaktherapeut Drama bij Trajectum, locatie hoeve Boschoord
Propedeuse Docent Drama aan de Nederlandse Hogeschool te Leeuwarden
Afgestudeerd vaktherapeut Drama aan de Stenden Hogeschool te Leeuwarden
Cursus begeleid toneel
Cursus schemagerichte cognitieve vaktherapie
Cursus psychodrama/ Voice Dialoque
Oprichter Trainingsacteur Academie
Afgestudeerd MfN Mediator en trainer Match-it opleidingen.

Paul Tijssen (trainer)

Paul Tijssen (1963) is van origine jurist. Hij studeerde af aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij begon zijn carrière in de Welzijnssector als manager van empowerment projecten. Enkele voorbeelden zijn buurbemiddeling, buurtpreventie.

Na 7 jaar besloot hij het roer om te gooien en richtte Match-it op. Een trainingsinstituut dat communicatietrainingen en erkende mediation opleidingen geeft. Hij geeft uiteenlopende workshops en trainingen op het gebied van NLP en verdiepingstrainingen die mensen bewust maak van hun bewuste en onbewuste handelen. Paul Tijssen is  mede oprichter van de “Trainingsacteur Academie” en heeft jarenlange trainers ervaring in conflicthantering en mediation. Inzicht in de eigen persoonlijke ontwikkeling staat voorop bij hem.

Erik Feekes (trainer)

De projecten en trainingen waar ik me de laatste 16 jaar mee bezig houd, hebben allemaal te maken met goede communicatie. Ook als coach en mediator is dit essentieel. Door mijn ervaringen in Schotland met mensen die hulpbehoevend zijn, ontstond al vroeg steeds meer nieuwsgierigheid naar hoe mensen psychisch in elkaar steken en waarom communicatie soms zo moeilijk kan zijn. Na het tweede jaar psychologie op Berkshire Community College kwam ik in aanraking met Co-councelling van de Amerikaan Harvey Jackins en NLP bij het Mead institute. Deze cursussen gaven me direct bruikbare informatie over o.a. het sturende effect van de negatieve emoties in communicatie. Ook leerde ik hoe men tot oplossingen komt via een dieper niveau.

Mijn zoektocht ging verder en ik volgde het relatie programma van de relatiedeskundige therapeut Ph.D Harvile Hendrix, een cursus over familierelaties van “The Sterling institute of relationship” en een cursus Mediation. Als coach kon ik de opgedane ervaring goed gebruiken om bij klanten meer inzicht in hun situatie, zelfreflectie en een positieve beweging te veroorzaken. Bij mediation en buurtbemiddeling kwam ik sneller tot de kern van een conflict.

Bij LINN ben ik de Practitioner en Master opleiding NLP gaan doen, waarna ik in 2004 trainer werd voor trainingen van Buurtbemiddeling en heb toen ook maar de TOP training bij LINN gevolgd (Trainen, Opleiden en Presenteren). Van Theo Bruekers leerde ik Systemisch Werk, een aanvulling die steeds weer te pas komt bij groepsconflicten en opstellingen.

Voor mijn individuele en groepscoaching heb ik nog steeds veel baat bij de opleidingen Transformational Breathing, “The Academy of Balance Breathing” en een opleiding Provocatieve Therapie bij het IEP. Dit bracht me nog meer toepasbare kennis over het effect van opgeslagen emoties en het gebruik van humor en provocatie tijdens het coachen en trainen.

Als kind was ik al gefascineerd door de drie-eenheid van “these, antithese, synthese”. Dat een probleem er is om opgelost te worden maar dat dit niet altijd makkelijk is, wist ik ook al op jonge leeftijd. Het heeft me altijd al veel voldoening gegeven om mensen hierbij te helpen. Conflicten in een mens of tussen mensen zijn vaak niet nodig wanneer men op de juiste manier communiceert en luistert. Dit is aan te leren en het heeft mijzelf een gelukkiger mens gemaakt. Dit gun ik iedereen!